Skip to main content

Privacyverklaring

Van Kern naar Kracht

Van Kern Naar Kracht, gevestigd aan Houtakkerstraat 1, 6674 AB Herveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Kern Naar Kracht
Petra Dijkstra-Timmerman

www.vankernnaarkracht.nl

Postadres:
Houtakkerstraat 1
6674 AB Herveld

Bezoekadres:
Kruisstraat 3
6674 AA Herveld

petra@vankernnaarkracht.nl
06 466 06 495

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Ik verwerk je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is betreffende het maken of verzetten van een afspraak, of om je te voorzien van een (update van je) Sparringstegoed.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik verstrek uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van een belastingcontrole. Verder verstrek ik geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden:

Van Kern Naar Kracht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar petra@vankernnaarkracht.nlIk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via petra@vankernnaarkracht.nl.

Petra Dijkstra

petra@vankernnaarkracht.nl
+316 466 06 495

Contact

© 2024 Van Kern Naar Kracht